• +228 872 7355
  • Mon - Sat: 8:00 - 17:00

Obchodné podmienky

Všeobec. obch. podmienky

 

1. Základné pojmy

 

Spotrebiteľom (zákazníkom) je myslená fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovary internetového obchodu svadba-vysivky.sk, alebo taká osoba, ktorá sa chystá vykonať nákup týchto tovarov.

Dodávateľom sa rozumie firmaAdriana Holdošová- AdrinAtelier, s ktorou bude v prípade nákupu spotrebiteľ uzatvárať zmluvu prostredníctvom objednávky.

Obchodom sa rozumie internetový obchod, prevádzkovaný dodávateľom a reprezentovaný systémom internetových stránok a aplikácií elektronického obchodu na internetovej doméne www.svadba-vysivky.sk

 

2. Informácie o dodávateľovi

 

Adriana Holdošová

Hollého 399 ,03495 Likavka

IČO: 40397114

DIČ1033009494

Dodávateľ nie je platcom DPH.

Číslo účtu:3222 091 554/0200

IBAN: 31 0200 0000 0032 2209 1554

SWIFT: SUBASKBX


e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
web:www.svadba-vysivky.sk
kontaktný telefón: 
+421 918 898 244

Zapísané v Obchodnom registri Okresného úradu Ružomberok, 

č.OU-RK-OZP-2013/03055-2

č.živnostenského registra 508-66933. Informácie o tovare

Cena tovaru je uvedená bez DPH, dodávateľ nie je platcom DPH. Jednotková cena tovaru nemusí byť pevná, môže sa meniť , alebo môže byť zvýhodnená akciovými ponukami. Dodávateľ si vyhradzuje právo meniť ceny tovarov bez uvedenia dôvodu a bez predchádzajúceho upozornenia. Tovar je vyrábaný na objednávku ,podľa uvedených bodov zákazníka v objednávkovom formulári.

 

4. Informácie o procese objednania

Spotrebiteľ objednáva tovar cez nákupný systém internetového obchodu, ktorý je dostupný na internetovej doméne www.svadba-vysivky.sk. Pri nakupovaní spotrebiteľ vkladá zvolený tovar v požadovanom množstve do nákupného košíka. Ukončenie nákupu vykoná objednávkovým formulárom. Spotrebiteľ môže vykonať objednávku ,ako registrovaný zákazník. Spotrebiteľ vypĺňa objednávkový formulár s vedomím, že poskytuje dodávateľovi dobrovoľne svoje osobné údaje pre korektné uskutočnenie objednávky (viac o poskytovaní osobných údajov pozri Ochrana osobných údajov). Objednávkový formulár je spotrebiteľ povinný vyplniť pravdivo a zodpovedne, všetky polia označené * (hviezdičkou) sú povinné.

 

5. Informácie o doprave a spôsobe úhrady tovaru

Doprava tovaru je zabezpečená Slovenskou poštou, a.s. alebo kurierom GLS. Tovar je zaslaný na dobierku alebo ako balíková/listová zásielka. Výber možnosti zaslania tovaru je závislý od spôsobu platby v objednávkovom formulári v kroku : Spôsob platby.

Tovar objednaný na dobierku bude odoslaný najneskôr do 7 pracovných dní od dátumu objednania tovaru. Tovar objednaný na faktúru bude odoslaný najneskôr do 7pracovných dní od dátumu uskutočnenia úhrady bankovým prevodom. Spotrebiteľ obdrží po uskutočnení elektronickej objednávky potvrdenie e-mailom o prijatí objednávky. Spotrebiteľ je povinný skontrolovať toto potvrdenie, predovšetkým údaje potrebné pre doručenie tovaru (meno a priezvisko adresáta, adresa doručenia a údaje vyplnené v objednávkovom forlulári) a údaje o množstve a cene objednaného tovaru. Toto potvrdenie objednávky obsahuje aj potrebné údaje pre uskutočnenie platby vopred bankovým prevodom (číslo účtu dodávateľa, variabilný symbol). V prípade, že spotrebiteľ zistí chyby alebo nedostatky v objednávky, oznámi to bezodkladne dodávateľovi telefonicky alebo e-mailom. Ak spotrebiteľ nebude kontaktovať dodávateľa do 24 hodín od uskutočnenia elektronickej objednávky, dodávateľ vykoná všetky kroky k výrobe objednaného tovaru.

Pri objednaní na dobierku-listová zásielka-/podbradníky/- poštovné 3,95 €.

Pri objednaní na dobierku-balík/vankúšik na obrúčky /- poštovné 4,50 €.

Dodanie tovaru -slovenskou poštou, prvou triedou, doporučene.
Dodanie tovaru -kuriér GLS

 

Pri platbe prevodom na účet -listová zásielka-/podbradníky/ poštovné 3,65 €.

Pri platbe prevodom na účet -balík-/vankúšik na obrúčky /- poštovné 3,95 €.

V prípade objednania vankúšika 2kusy a viac sa poštovné zvyšuje o 1,00€

Dodanie tovaru -slovenskou poštou, prvou triedou, doporučene.
Dodanie tovaru -kuriér GLS

Dodacia doba svadobných doplnkov do 14 dní od zadania objednávky.

Dodacia doba košielok na krst a krstových vankúšikov 5-7 dní od zadania objednávky.

Pri objednávke 80,0 € a viac sa poštovné neplatí.

Spolu s tovarom bude v zásielke obsiahnutá faktúra za objednaný tovar . V prípade zjavného poškodenia alebo deformácie obalu má spotrebiteľ právo zásielku neprevziať.

Dodávateľ si vyhradzuje vlastnícke právo na dodaný tovar až do momentu uskutočnenia úhrady. V prípade neuhradenia dodaného tovaru môže dodávateľ požadovať jeho vrátenie späť.

 

6. Reklamácie a možnosť vrátenia tovaru.

V prípade, že spotrebiteľ chce reklamovať a/alebo vrátiť tovar (odstúpenie od zmluvy), bude mu to umožnené v súlade s platnými právnymi predpismi. V každom prípade pred uskutočnením akýchkoľvek krokov je potrebné, aby spotrebiteľ informoval dodávateľa o tejto skutočnosti telefonicky na kontaktnom telefóne alebo e-mailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Dodávateľ vypracuje návrh na uskutočnenie reklamácie a/alebo vrátenie tovaru. Dodávateľ je povinný postupovať v súlade so zákonnými ustanoveniami uvedenými v článku č. 8 Všeobecných obchodných podmienok. Pri zakúpení tovaru cez internet (v eshope) má spotrebiteľ právo na odstúpenie od zmluvy do 14 dní be zudania dôvodu.Na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá právo, pri tovare zhotovenom na zákazku.

 

7. Ochrana osobných údajov spotrebiteľa

 

Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. 
• Ochrana osobných údajov: Odoslaním objednávky kupujúci udeľuje predávajúcemu v zmysle  zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania služieb, a to na dobu nevyhnutú na plnenie zmluvy predávajúcim. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné.  
• Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať, a to písomnou formou na adresu sídla predávajúceho a ďalej práva podľa zákona č. 122/2013 Z.z., t.j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. 
• Údaje obsiahnuté v objednávke budú použité na kontaktovanie zákazníkov a marketingové účely. 
• Pri registrácii sa môže zákazník rozhodnúť, či súhlasí s prijímaním informácií mailom alebo formou SMS od dodávateľa 
• Ak si zákazník rozmyslí, že nechce dostávať mailové správy stačí ak sa mailovou správou odhlási z databáze a ďalšie správy už neobdrží. 8. Záverečné ustanovenia

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení Zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení Zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.